Posodobljeno 12.9.2022
Pravilnik o zasebnosti je razširjen, natančno določen in pojasnjen

KAZALO VSEBINE

1. Kdo smo?
2. Kako zbiramo osebne podatke?
3. Katere podatke o vas posedujemo?
4. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
5. Kako in zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?
6. Razkritje in prenos informacij
7. Kako zaščitimo vaše podatke?
8. Kako uporabljamo piškotke?
9. Kako lahko uveljavljam svoje pravice do svojih osebnih podatkov?
10. Posodobitve pravilnika o zasebnosti

Skrbimo za vašo zasebnost!

Zaščito zasebnosti naših strank jemljemo resno, zato obdelava vseh osebnih podatkov poteka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in še posebej v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (odslej GDPR). Ta izjava o zasebnosti pojasnjuje, kako zbiramo osebne podatke, katere podatke obdelujemo in kako to počnemo, ta dokument vas ozavešča tudi o vaših pravicah.

Ta dokument pojasnjuje, kako obdelujemo osebne podatke v našem podatkovnem registru in kakšne pravice ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

1. Kdo smo?

Če ste naročili izdelek pri nas, ste stranka podjetja STR Nordic Oy (2892826-5, Finska). Podjetje STR Nordic Oy je del skupine organizacije Suomen Terveysravinto Oy. Upravljalca podatkov sta skupaj STR Nordic Oy in Suomen Terveysravinto Oy (ID podjetja 2342164-1, Finska), ki je matično podjetje skupine Suomen Terveysravinto Oy.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo podatkov ali registrom podatkov, se obrnite na našo podporo za stranke po e-pošti (pomocstrankam@strnordic.si).

Naslednja podjetja so del naše skupine:

Suomen Terveysravinto Oy (2342164-1, Finska)
STR Nordic Oy (2892826-5, Finska)
STR Nordic AS (923 264 701, Norveška)
Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Estonija)
HOHDE OÜ (16279808, Estonija)
ProBambu OÜ (16245241, Estonija)

2. Kako zbiramo osebne podatke?

Osebne podatke prejemamo iz naročil naših strank.

Za namen trženja lahko pri zakonitih posrednikih pridobimo sezname kontaktnih podatkov oseb, ki niso prepovedale uporabe njihovih kontaktnih podatkov za namen trženja. Te podatke hranimo le določen čas.

Če posedujemo vaše osebne podatke, smo jih pridobili iz naslednjih razlogov:

2.1 Naročila

Če ste naročilo oddali na naši spletni strani ali v spletni trgovini, na našem razstavnem prostoru, po telefonu, preko podpore za stranke ali preko drugega vira.

2.2 Kontakti

Če ste kontaktirali našo podporo za stranke preko telefonske številke, elektronske pošte, če ste nas kontaktirali preko izpolnjevanja katerega od naših obrazcev ali preko katerega drugega vira, je naša podpora za stranke morala obdelati vaše osebne podatke.

2.3 Pridobljeni seznami kontaktnih podatkov

Vaše kontaktne podatke za namene neposrednega trženja smo morda pridobili pri zakonitih posrednikih, ki zagotavljajo kontaktne podatke strank. Pred klicem se vedno prepričamo, da niste prepovedali uporabe vaših osebnih podatkov za namen trženja v našem podjetju.

Pred klicem se prepričamo, da vaša številka ni na seznamu »ne kličite me«.

Nekateri naši izvajalci, ki so odgovorni za naše trženje, lahko uporabljajo svoje sezname kontaktnih podatkov, ki so jih pridobili na zakonit način neodvisno od nas. V takih primerih zahtevamo, da upoštevajo vse možne omejitve strank, ki so bile razložene zgoraj. Osebne podatke strank prejmemo le, če stranka odda naročilo.

3. Katere podatke o vas posedujemo?

Imamo osnovne kontaktne podatke o vseh posameznikih, na katere se nanašajo osebni podatki (ime, telefonska številka in naslov), v nekaterih primerih tudi podatke o starosti. Stranke, ki so v preteklosti že naročile pri nas, imajo pri nas beleženo zgodovino naročil in nekatere druge podrobnosti. Zabeleži se tudi zgodovina stikov z našimi strankami. Za več informacij o piškotkih si oglejte ločene informacije o piškotkih v poglavju 8.

Imate nas pravico kontaktirati in zahtevati vpogled v podatke, ki jih imamo o vas.

3.1 Nova pridobitev strank po telefonu

Če smo vaše kontaktne podatke pridobili z nakupom seznama kontaktnih podatkov za namene trženja, smo prejeli vaše ime in priimek, telefonsko številko in po možnosti naslov, poštno številko, mesto in starost. Če promocijski klic do nove stranke pripelje do oddaje naročila, se podatki preverijo pri stranki.

Nekateri naši izvajalci, ki se ukvarjajo s trženjem, lahko uporabljajo svoje sezname kontaktnih podatkov. V tem primeru klic prejmete v imenu našega podjetja, vendar ni rečeno, da imamo vaše osebne podatke. V teh primerih, če imate vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, bomo primer poslali izvajalcu, ki je odgovoren za marketinške klice.

3.2. Osebni podatki strank

O naših strankah imamo naslednje podatke: ime, telefonska številka, naslov, poštna številka, mesto, številka stranke, po možnosti njihov e-poštni naslov, starost, spol, zgodovina naročil, potencialno njihovo zgodovino e-pošte, če so našo podporo za stranke kontaktirali po e-pošti, kot tudi morebitno zgodovino nekdanjih promocijskih klicev.

Imamo zgodovino e-pošte in zgodovino preteklih promocijskih klicev tudi tistih, ki niso naše stranke, vendar imajo tovrstno zgodovino pri nas.

Če je možno, naš sistem shrani naslove IP naprav, ki oddajajo naročila, zgodovino uporabe naše spletne trgovine ter podatke, zbrane s piškotki (na primer, kateri kanal je stranka uporabila za vstop v našo spletno trgovino).

3.3. Promocijski telefonski klici in podatki o storitvah za stranke

Če prejmete promocijski klic ali klic iz podpore za stranke ali pokličete našo podporo za stranke, bomo te klice lahko posneli. Snemanje se opravi z namenom pomoči pri potrjevanju in preklicu naročil ter pri reševanju morebitnih nesoglasij.

3.4 Občutljivi osebni podatki in koda identitete

V naš register strank ne shranjujemo nobenih občutljivih podatkov (npr. etnična pripadnost, identifikacijska koda itd.). Naša trenutna evidenca izmenjave e-pošte s podporo za stranke lahko vsebuje občutljive zdravstvene podatke o strankah, če je stranka sama na lastno pobudo in z lastnim soglasjem zagotovila te zdravstvene podatke za namene preverjanja primernosti izdelka. Te informacije se ne obdelujejo v nobene dodatne namene. Posredovanje teh informacij je za stranko v celoti prostovoljno in v celoti z njihovim soglasjem.

Če plačujete izdelke z zunanjim plačilnim prehodom, bomo morda od vas morali zahtevati dodatno identifikacijo, kot je vaša identifikacijska koda, za namene, kot je preverjanje vašega kreditnega stanja v skladu s pogoji uporabe te storitve. Teh informacij ne bomo prejeli in jih ne bomo mogli obdelati.

3.5 Osebni podatki otrok

Osebnih podatkov otrok načeloma ne obdelujemo. Kontaktnih podatkov otrok za trženje s seznami za trženje ne prejmemo. Vendar pri internetni prodaji morda ne bomo morali preveriti starosti stranke. Kljub temu predpostavljamo, da, če otroci oddajo naročila v naši spletni trgovini, to storijo bodisi s starši bodisi s soglasjem staršev za oddajo naročil.

3.6 Bančni podatki

V primeru, da je treba stranki povrniti stroške za nakup izdelka, imamo podatke o bančnem računu, ki jih je zagotovila stranka.

3.7 Tehnični podatki

Pri oddaji naročila prek povezave na družbenih omrežjih ali prek naše spletne strani se zbirajo določene tehnične informacije, kot so podatki dnevnika. Za dodatne informacije o podatkih prek piškotkov glejte poglavje 8.

4. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno ali dokler stranka ne zahteva, da jih odstranimo iz našega registra. Podatki o strankah se shranjujejo, dokler ta ostane naša stranka, vendar, ko pridobimo nove stranke bodo osebni podatki shranjeni le omejen čas.

Pri pridobivanju novih strank po telefonu se uporabljajo seznami podatkov, ki so običajno shranjeni tri mesece.

Telefonskih klicev brez vašega dovoljenja ne snemamo. Če podate soglasje za snemanje klica, se posnetek hrani omejen čas.

Podatki o naročnikih, ki sodelujejo v našem programu zvestobe kupcev, se v našem registru hranijo tri leta po obdelavi zadnjega naročila ali pošiljke.

Zaradi različnih zakonov (npr. Zakona o računovodstvu) moramo nekatere podatke hraniti dlje od časa omenjenega zgoraj.

4.1 Osebni podatki in naša spletna trgovina

Če vam ponudimo možnost ustvarjanja spletnega računa, bodo osebni podatki tistih, ki so ustvarili omenjene račune, shranjeni, dokler obstajajo njihovi računi.

4.2 Osebni podatki in pridobivanje novih strank po telefonu

Kar zadeva kontaktne podatke, pridobljene za trženje, je shranjevanje osebnih podatkov odvisno od končnega rezultata klica. Če promocijski klic ne vodi do nakupa, se bodo vaši kontaktni podatki samodejno izbrisali, ko bo seznam stikov po treh mesecih uničen.

Če promocijski klic vodi do nakupa, se bodo vaši kontaktni podatki ohranili, dokler ostanete naša stranka.

4.3 Shranjevanje posnetkov telefonske prodaje

Marketinških klicev ne bomo shranili, če niste dali soglasja za snemanje klica. Klici se običajno hranijo tri mesece zaradi preverjanja naročil in za primere nejasnosti ali nesoglasij.

4.4 Naročniki in program zvestobe strank

Vsaka stranka, ki je naročila naše izdelke, je del našega programa zvestobe strank. Ta program omogoča naročanje izdelkov po nižji ceni v primerjavi z običajno ceno izdelkov. Prav tako stranka izpolnjuje pogoje za sprejemanje naročniških ponudb. Osebni podatki, zbrani prek tega kanala, se shranjujejo, dokler ste naša stranka.

Ker je čas med dobavami izdelkov lahko precej dolg, se šteje, da oseba postane naša stranka, ko je bilo opravljeno aktivno naročilo. Po tem oseba ostane naša stranka nadaljnja tri leta, če kupec ne odda novih naročil ali če ne prejema nadaljnjih dostav. Vsak izdelek z nadaljnjo dostavo podaljša aktivno stranko za tri leta. Po 3-letnem obdobju se šteje, da je aktivnost potekla in se tako naročilo in osebni podatki anonimizirajo v registru strank in izbrišejo iz prodajnega sistema.

4.5 Kako naši izvajalci uporabljajo vaše osebne podatke?

Imamo izvajalce, ki nam pomagajo pri različnih vidikih obdelave naročil (za različne vrste izvajalcev glejte odstavek 6.3). Izvajalci informacije shranjujejo le toliko časa, kolikor je to potrebno, vse podatke bodo izbrisali, ko jih ne bodo več potrebovali, kar se navezuje na sklenjene pogodbe z njimi.

Ko so informacije posredovane izvajalcem (na primer, da lahko pošiljajo izdelke), prejete informacije hranijo le, dokler imajo pravno podlago; po tem roku so dolžni podatke izbrisati iz svojih sistemov. Izvajalci imajo pravico uporabljati ali obdelovati osebne podatke samo za namene, ki so jim bili podrobno opredeljeni za izpolnjevanje storitev, ki jih zagotavljajo podjetju. Izvajalci nikoli ne smejo obdelovati osebnih podatkov za lastne namene.

4.6 Shranjevanje informacij v zvezi z dovoljenji in prepovedmi za trženje

Če je stranka zaprosila za zavrnitev neposrednega trženja, bomo podatke o tej zahtevi hranili, dokler stranka ne prekliče te prepovedi.

4.7. Shranjevanje pravnih informacij

Tudi če se osebni podatki izbrišejo, je treba podatke, ki jih zahteva zakon (npr. Zakon o računovodstvu), ohraniti. Vendar se ti podatki uporabljajo samo za namene, določene z zakoni in drugimi predpisi.

4.8. Anonimizacija podatkov

Da ohranimo pravilno delovanje našega sistema, se nekatere bistvene informacije (na primer podatki, povezani z naročili) anonimizirajo, namesto da bi jih izbrisali. S tem ne bo prišlo do povezave med ohranjenimi podatki in določeno stranko, omogoča le normalno delovanje sistema. Za več informacij glejte ”Pravica do izbrisa / Pravica do pozabe” spodaj.

5. Kako in zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, uporabljamo za zagotavljanje storitve za nakup izdelkov, neposredno trženje, pošiljanje izdelkov, vzdrževanje odnosov s stranko, pa tudi za razvoj našega celotnega delovanja.

Osebni podatki, pridobljeni za namen pridobivanja novih strank, se uporabljajo za promocijske klice. Podatke svojih strank uporabljamo tudi za vzdrževanje odnosov z njimi in za obveščanje o zanimivih ponudbah.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za upravičene razloge, navedene v splošni uredbi EU o varstvu podatkov, in so obravnavani v nadaljevanju.

V skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov, legitimni interes pomeni, zakonito podlago za obdelavo osebnih podatkov, na primer za trženje, za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene. Vendar so ti, predmet nadzora in jih je mogoče preklicati, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

5.1 Pridobitev novih strank po telefonu: obdelava informacij

Sezname kontaktnih podatkov za pridobitev novih strank, ki jih opravimo po telefonu, lahko dobimo pri informacijskih posrednikih. To bo izvedeno na podlagi upravičenih interesov ali privolitve, odvisno od seznama kontaktov.

Pravica informacijskih posrednikov do obdelave informacij temelji na zakonski obveznosti, privolitvi ali zakonitem interesu.

5.2 Dostava izdelkov

Kupcem dostavljamo naročene izdelke. Uporabljamo izvajalce, ki skrbijo za pošiljanje in dostavo izdelkov strankam. Izvajanje pogodbe je pravna podlaga za dejanja, povezana z dokončanjem naročila.

Osebne podatke uporabljamo pri obdelavi naročil, vračil in reklamacij, obdelava pa je potrebna za izvajanje pogodbe; to je pravna podlaga za to dejanje.

5.3 Neposredno trženje preko telefona

Kupce lahko pokličemo in jim ponudimo nove in zanimive ponudbe. Promocijski klici se izvajajo na podlagi zakonitega interesa.

5.4. Zaščita pred goljufijo

Če stranka ne plača račune ali ne izpolni svojih obveznosti, lahko v teh primerih uporabimo nekatere njihove osebne podatke, če računi ostanejo neplačani. Osnova za to je zaščita pred goljufijo, ki je v skladu z nameni zakonitega interesa.

5.5. Zbiranje plačil

Če imajo kupci zapadle račune, jih bomo kontaktirali z opomniki, če to ne bo uspelo, bomo prevzem plačil prenesli na zbirno agencijo. Pravna podlaga za to je zakoniti interes.

5.6 Splošne komunikacije s strankami

Lahko vam pošljemo obvestila o stanju vašega naročila ali možnih izzivih pri dobavi ali pošiljanju. Osnova za to je izvajanje pogodbe.

5.7 Neposredno elektronsko trženje

Neposredno elektronsko trženje izvajamo na podlagi privolitve. Vendar pa lahko obstoječim strankam pošljemo marketinška e-poštna sporočila o nekaterih zanimivih ponudbah, stranke pa imajo možnost, da se tem odpovejo.

5.8 Statistično poročanje in drugi postopki

Zbiramo statistiko prodaje, strank in akcij, ki se uporablja za upravljanje prodaje. Izvajamo tudi ankete za namene sestavljanja statistike. Podlaga za to je legitimen interes.

Podatki v registru ne bodo podvrženi dovoljenemu samodejnemu profiliranju, ki bi imelo pravne učinke na posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Vaše osebne podatke uporabljamo za izpolnjevanje predpisov zakonov, sodišč in odločitev uradnikov. Osebni podatki se redno obdelujejo za namene izpolnjevanja Zakona o računovodstvu. Pravna podlaga za to je pravna obveznost.

5.9 Zagotavljanje storitev

Osebne podatke je treba obdelati za zagotavljanje storitev, ki jih je stranka zahtevala, npr. da kupec pridobi informacije o izdelkih, ki ga zanimajo, in jih kupi preko naše spletne strani. To vključuje obdelavo osebnih podatkov s strani izvajalcev. Pravna podlaga za to je soglasje in izpolnitev pogodbe.

5.10 Potrjevanje in pregledovanje informacij o stranki

Podatke o stranki je treba preveriti, da se potrdi identiteta, spremenijo informacije in izpolnijo zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. To je pravna obveznost in izpolnitev pogodbe.

5.11 Ciljno trženje

Osebni podatki in podatki o vaših nakupih bodo uporabljeni za prikazovanje oglasov, za katere menimo, da vas bodo zanimali. Pravna podlaga je zakoniti interes.

6. Razkritje in prenos informacij

Izvajalce uporabljamo pri pošiljanju izdelkov, za prodajo, pri upravljanju sistemov, platform in pri obdelovanju statistike. Podatke prenašamo tudi znotraj skupine za tehnične namene in za neposreden namen izvajanja obdelave za izpolnitev pogodbe s stranko.

Naš cilj je obdelati čim več osebnih podatkov znotraj EGP. Nekatere obdelave, ki jih izvajajo naši izvajalci, vključujejo prenos podatkov izven EGP.

Ko uporabljamo izvajalce, jim prenašamo samo tiste podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Osebnih podatkov ne prodajamo ali dajemo tretjim subjektom za lastno trženje.

Ker imamo poslovni Facebook račun, smo skupni nadzorniki družbe Meta Ireland Platforms Limited.

6.1. Prenos informacij izvajalcem

a) Nameni za marketing

Za namene trženja, prejemamo od pravnih posrednikov sezname z osebnimi podatki. Te sezname posredujemo našim izvajalcem, ki skrbijo za prodajo na trgih. To temelji na legitimnem interesu. Sezname naših strank lahko za tržne namene posredujemo tudi svojim izvajalcem.

Opomba! Izvajalci ne smejo uporabljati osebnih podatkov za oglaševanje lastnega podjetja in jih ne smejo shranjevati dlje, kot jim je bilo naročeno ali po prenehanju pogodbe. Izvajalci podatke obdelujejo samo za posebne namene, ki smo jih določili mi.

Z našimi izvajalci smo sklenili ustrezne pogodbe v zvezi z obdelavo podatkov in varstvom podatkov.

b) Logistika

Za dostavo izdelkov uporabljamo izvajalce, ki bodo za izvajanje svoje naloge prejeli le potrebne informacije.

c) Tehnični sistemi

Uporabljamo tehnične sisteme, katere izdelujejo in vzdržujejo izvajalci za upravljanje podatkov o strankah, trženje, naročila in e-pošto ter tudi za različne vrste analiz. S temi subjekti smo sklenili ustrezne pogodbe za zagotovitev ustrezne varnosti osebnih podatkov tudi v teh sistemih.

6.2. Prenos podatkov izven EGP

Naš cilj je obdelati čim več osebnih podatkov znotraj EGP. Nekatere obdelave, ki jih izvajajo naši izvajalci, vključujejo prenos podatkov izven EGP. Prenosi v države zunaj EGP se izvedejo na podlagi naslednjih razlogov: 1) odločitev Evropske komisije o ustreznosti, da je varstvo podatkov države na enaki ravni kot v EGP, ali 2) standardnih pogodbenih klavzul in možnih dodatnih ukrepov , da se zagotovi, da se podatki prenašajo in obdelujejo na enaki ravni kot znotraj EGP.

Če prenosa podatkov ni mogoče izvesti na podlagi sprememb odločitev o ustreznosti ali ukrepov, ki jih zagotovi obdelovalec, si prizadevamo zagotoviti, da bodo podatki preneseni obdelovalcu, ki izpolnjuje naše zahteve za varstvo podatkov zunaj EGP ali da bodo podatki obdelani znotraj EGP.

6.3. Prenos podatkov izvajalcem/obdelovalcem

Podatke posredujemo izvajalcem in obdelovalcem v primerih, povezanih s transakcijami, dobavami in določenimi oglaševalskimi nameni, da lahko izvajamo svoje storitve. Med tretje subjekte spadajo:
– IT storitve
– Logistični partnerji
– Transportne službe
– Partnerji za plačilne storitve
– Plačilni posredniki pri plačevanju s plačilnimi karticami
– Računovodske pisarne
– Kreditni posredniki pri izbiri računa ali obroka kot načina plačila
– E-pošta, družbeni mediji in partnerji za neposredno trženje

Zgoraj našteti izvajalci in obdelovalci v nobenem primeru ne smejo uporabljati podatkov, ki so jim bili posredovani, za svoje namene. Pod strogimi pogoji prejmejo podatke, ki so pomembni samo za izvajanje storitve, ki jo ponujajo.

6.4 Zbiranje neplačanih plačil

V primerih, ko ima stranka zapadle račune in kljub večkratnim opominom ni plačala, razkrijemo kupčeve osebne podatke, povezane z zbiranjem teh računov, in neplačane račune prenesemo tretjim subjektom, ki opravljajo storitve zbiranja.

6.5. Skupno nadzorstvo

Meta platforme Irska družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju ”Meta”) in STR Nordic Oy sta skupna upravljavca, kolikor je to primerno v primeru naše Facebook strani. Meta obdeluje osebne podatke v skladu s predpisi o politiki zasebnosti, ki veljajo zanjo, informacije v zvezi s členom 13(1)(a) in (b) GDPR lahko najdete na spletu: (https://www.facebook.com/about/privacy ). Meta je v prvi vrsti odgovorna za upoštevanje pravnega okvira za varstvo podatkov in izvajanje varnosti podatkov ter pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uporabi njihovih storitev. Za nas velja dodatek za Meta upravljalce. (Glejte: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Prejmemo samo podatke, ki jih lahko vidijo tudi drugi uporabniki Facebooka, kar pomeni imena, javne slike in druge javne podatke posameznih uporabnikov. Pravna podlaga za to je legitimen interes. Osebni podatki se s strani Facebook ali iz odsekov komentarjev ne prenesejo v noben drug sistem brez ločenega obvestila. Podatki, kot so zasebna sporočila, preko katerih se posredujejo informacije o spremembah naročil, pa so registrirani v drugih sistemih.

Vaši osebni podatki se uporabljajo na primer za poročanje, oglaševanje, izvajanje tekmovanj in žrebanj, prejemanje povratnih informacij in delno za nakup oglasnega prostora pri Meti in merjenje uspešnosti oglasov. Vsi podatki, posredovani z neobveznimi dejanji, kot je sodelovanje v žrebanju, se izvajajo s soglasjem udeleženca in jih zbiramo za svoje namene. Skupaj z Meto zbiramo splošne informacije o dejanjih, kot so všečki, obiski naših strani, komentarji na objave, zasebna sporočila in statistike, povezane z objavami.

Vaše osebne podatke uporabljamo za ciljanje oglasov in ustvarjanje publike na Facebooku. Na ta način vam lahko zagotovimo najbolj relevantne informacije o naših izdelkih, ki se vam bodo morda zdele zanimive. Pri tem uporabljamo dva načina: kontaktne podatke naših strank prenesemo na Meto, da ciljamo naše oglaševanje na družbenih medijih. Te deljene informacije se uporabljajo samo za namene, ki jih določimo mi. V tem primeru delujemo kot upravljalec, Meta pa kot obdelovalec osebnih podatkov. Oglaševanje ciljamo tudi na tiste, ki še niso naše stranke glede na Metine ciljne skupine publike.

Imate pravico ugovarjati prenosu vaših osebnih podatkov za namene ciljanja na družbenih omrežjih. Prosimo, kontaktirajte nas, da nas obvestite o svojem ugovoru na obdelavo.

Za obdelavo podatkov uporabljamo Page Insights (vpogled v spletno stran), zato za nas velja dodatek za nadzornik Page Insights (vpogled v spletno stran). (Glejte: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Glede piškotkov, ki se uporabljajo na našem spletnem mestu, si oglejte naš pravilnik o piškotkih. Glede na to, da Meta uporablja piškotke, si oglejte Metine informacije o piškotkih.

Če želite uporabiti svoje pravice do zasebnih podatkov (npr. v zvezi z izbrisom vaših podatkov), ker ste »všečkali« našo Facebook stran ali jo spremljate, se obrnite na lokalne predstavnike Meta. Zahteve za podatke v zvezi z vpogledi v strani bodo posredovane Meti. Za več informacij o tem, kako Meta uporablja osebne podatke, pravna podlaga za uporabo teh podatkov in uveljavljanju pravic, si oglejte na tej spletni strani: https://www.facebook.com/about/privacy

6.6 Razkritje podatkov oblastem

Imamo pravico in obveznost, da osebne podatke posameznikov, posredujemo oblastem, na njihovo zahtevo.

6.7 Prenosi podatkov znotraj skupine

Podatki se prenašajo znotraj naše skupine zaradi služb, ki so odgovorne za nadzor, strankarstvo in tehnične sisteme. Podatki se prenašajo za izpolnjevanje pogodb in vzdrževanje registrov strank, saj so za različne vidike obdelave odgovorne različne hčerinske družbe v skupini. Prenosi znotraj skupine so v skladu s sporazumi o obdelavi. Tiste službe, ki delujejo kot obdelovalci, ne obdelujejo podatkov za uporabo zunaj tistega, kar je navedel upravljalec.

V primeru, da bi bila ena od hčerinskih družb skupine vključena v združitev ali prevzem znotraj skupine, bi se za te namene posredovali podatki v zvezi z izvedbo teh dejanj.

6.8 Prodaja ali sodelovanje v združitvi

V primeru, da je pri prodaji ali združitvi vključena hčerinska družba ali skupina kot celota, ima skupina pravico do prenosa vseh osebnih podatkov strankam, kot rezultat prodaje. Skupina ima legitimen interes za izpolnitev tovrstnih dejanj, če meni, da je to v interesu skupine v prihodnosti.

7. Kako zaščitimo vaše podatke?

Vaše podatke zaščitimo s tehničnimi in organizacijskimi akti, ki zagotavljajo njihovo varnost v naših sistemih.

Datoteka z osebnimi podatki obstaja samo kot elektronska datoteka. Ta register je zaščiten z gesli, šifriranjem in požarnimi zidovi proti vdiranju. Pravice tistih, ki imajo dostop do registra, so omejene in ustrezajo njihovim vlogam. Vsaka oseba, ki uporablja register, je podpisala doživljenjsko pogodbo o zaupnosti glede vsebine registra. Izvajalec, odgovoren za naše sisteme, je odgovoren za primerne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo fizično in tehnično zaščito registra. Pogodbe z izvajalci določajo, kaj izvajalci s temi podatki lahko in kaj ne smejo početi.

8. Kako uporabljamo piškotke?

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih v terminalni napravi shrani internetni brskalnik. Piškotki imajo lahko osebni identifikator, ki omogoča identifikacijo uporabnika. Piškotke uporabljamo zato, da zagotovimo, da so naše spletne storitve uporabne, kakovostne in da smo sposobni razvijati storitve, piškotki pa se uporabljajo tudi pri ciljnem oglaševanju. Uporabnikov ne individualizirajo samo piškotki.
Več informacij o tem, katere vrste piškotkov uporabljamo, kako dolgo so shranjeni, kaj počnejo, komu prenašajo podatke in o vaši pravici do privolitve in preklica soglasja, smo podali v naši ločeni politiki piškotkov. Več o naši uporabi piškotkov si preberite tukaj.

9. Kako lahko uveljavljam svoje pravice do svojih osebnih podatkov?

Če ste v našem registru, imate določene pravice na podlagi splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Imate pravico vedeti, katere podatke o vas obdelujemo. Imate pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, ki obstajajo v našem registru, ter zahtevati popravek kakršnih koli napačnih podatkov, brisanje vaših podatkov in prepovedati objavo osebnih podatkov.

Imate tudi pravico do zavrnitve neposrednega trženja in imate pravico dati svoje soglasje za trženje po e-pošti in preklicati soglasje, ki ste ga dali. Nazadnje imate pravico vložiti pritožbo glede naših dejavnosti pri organu za varstvo podatkov.

Poleg tega imate pravico do odgovora na vaša vprašanja v roku, ki ga določa GDPR (1 mesec), prizadevamo si ukrepati hitreje od omenjenega roka.

9.1 Imate pravico dostopati do svojih osebnih podatkov v naših registrih

Te podatke vam lahko izdamo, ko potrdimo, da ste oseba, ki zahteva podatke, dejansko vi. Podatke lahko dobite po telefonu, po e-pošti, šifrirani e-pošti ali pošti (v papirni različici). V primeru ponavljajočih se zahtev, v papirni različici pošte zaračunavamo pristojbine na podlagi upravnih stroškov (člen 15.3 splošne uredbe EU o varstvu podatkov).

9.2 Pravico imate zahtevati popravo napačnih podatkov ali izbris vaših podatkov

Če opazite, da imamo o vas napačne podatke, nas obvestite in nemudoma jih bomo popravili.

9.3 Imate pravico, da se prijavite ali izključite iz neposrednega trženja, e-mail trženja in do preklica predhodnega soglasja za neposredno trženje in trženje po e-pošti.

Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za neposredno trženje za oglaševanje izdelkov, za katere menimo, da bi vas zanimali. Kot stranka imate pravico zahtevati prepoved trženja, z drugimi besedami preprečitev, da vas kličemo zaradi marketinških klicev. V tem primeru bomo na vaš račun stranke shranili prepoved trženja.

Če niste naša stranka, vendar ste od nas prejeli marketinški klic, lahko prav tako zahtevate prepoved trženja. V tem primeru shranimo vašo številko v našo bazo podatkov (v »ne kliči« seznam), kar preprečuje, da bi vas ponovno poklicali.

Najlažji način, da zahtevate prepoved neposrednega trženja, je, da kontaktirate našo podporo za stranke.

Morda vam bomo poslali e-pošto na podlagi vaše zgodovine nakupov in kupstva. Vendar to lahko kadar koli onemogočite. Soglasje za trženje lahko podate po e-pošti in jo prav tako prekličete. Vsako marketinško e-poštno sporočilo vsebuje v e-poštnem sporočilu gumb za odjavo, ki ga lahko kliknete, da prekličete soglasje za trženje po e-pošti in izbrišete e-poštni naslov s seznama za e-poštno trženje.

9.4 Imate pravico do omejitve ali ugovora o obdelavi vaših osebnih podatkov.

9.5 Imate pravico vložiti pritožbo glede naših dejavnosti pri nadzorniku varstva podatkov

Če menite, da smo kršili vašo pravico do varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo glede naših dejavnosti pri organu za varstvo podatkov.

Ker ima upravljavec podatkov sedež na Finskem, lahko obvestite svoj organ za varstvo podatkov ali finskega varuha človekovih pravic na naslednji povezavi: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman

9.6 Imate pravico do izbrisa (pravica, da vas »pozabimo«)

Imate pravico zahtevati, da se vsi vaši osebni podatki izbrišejo iz naših sistemov. Ta pravica se imenuje ”pravica biti pozabljen.” V tem primeru bomo iz vseh naših sistemov izbrisali vse vaše osebne podatke. Izbris osebnih podatkov v nekaterih primerih morda ne bo mogoč, na primer, če imate neplačane račune ali če potekajo pravni postopki. Prav tako iz svojih knjig ne moremo izbrisati nobenih informacij, ki jih zahteva zakon o računovodstvu.

Opomba! Če niste naša stranka, vendar ste od nas prejeli marketinški klic in se želite prepričati, da vas nikoli več ne pokličemo, predlagamo, da zraven odstranitve vaših podatkov iz naše baze podatkov za vas označimo tudi prepoved trženja. Teoretično je možno, da lahko vašo številko prejmemo kot del novega seznama potencialnih strank, oznaka prepovedi trženja pa zagotavlja, da vas tudi v tem primeru ne bomo več poklicali.

9.7 Na svoje vprašanje imate pravico dobiti odgovor v roku, ki ga določa GDPR

Na vsa vprašanja v zvezi s politiko zasebnosti bomo odgovorili ”brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve” (GDPR 12.3). Naš cilj je, da vam zahtevane informacije zagotovimo prej.

9.8 Imate pravico zahtevati prenos svojih osebnih podatkov v drug sistem.

10. Posodobitve pravilnika o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti redno posodabljamo, tako upoštevamo spremembe zakonov in drugih predpisov, nove okoliščine ter spremembe pravilnikov in postopkov.

Pravilnik o zasebnosti je dostopen na naši spletni strani in ima datum, ki označuje, kdaj je bil nazadnje posodobljen. Prosimo spremljajte spremembe našega pravilnika o zasebnosti tako, da redno preverjate, ali so na naši spletni strani posodobitve. Če so bile v pravilniku o zasebnosti narejene večje spremembe, vas bomo na dodatne načine obvestili v skladu s tem, katere spremembe so bile izvedene in na katere posameznike se spremembe nanašajo. Pri naših pošiljkah lahko uporabimo na primer obvestila na naši spletni strani, e-pošto ali posebna obvestila.

Obvestilo o posodobitvi 12.9.2022

Pravilnik o zasebnosti ima naslednje spremembe:
-Popravki pravilnika o zasebnosti
-Dodatek kontaktnih informacij za podporo za stranke

Obvestilo o posodobitvi 8.3.2022

Pravilnik o zasebnosti ima naslednje spremembe:

  • popravki slovnice, jedrnatosti in razumljivosti pravilnika
  • posodobitve in pojasnila o tem, kako se informacije obdelujejo in spreminjajo v obdelavi znotraj naše skupine
  • pojasnilo o upravljalcu, dodajanju hčerinskih družb in strankarstva podjetja se izvede z (poglavje 1)
  • dodane dodatne informacije v zvezi z podatki, ki jih imamo o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki (poglavje 3)
  • dodatne informacije o namenu, za katere se podatki obdelujejo (poglavje 5)
  • splošno pojasnilo o prenosu podatkov (poglavje 6)
  • pojasnilo o prenosih podatkov izven EGP (ali nove informacije o prenosih izven EGP) (odstavek 6.2)
  • posodobitve informacij o skupnem nadzoru z Meto, ob upoštevanju tudi prihodnjih sprememb tržnih praks in načinov, kako onemogočiti ciljno usmerjeno trženje na družbenih omrežjih (odstavek 6.5)
  • pojasnilo o pravicah, na katere se nanašajo osebni podatki v skladu z GDPR (poglavje 9)